• 2016-03-26 00:52:28
  • ព័ត៌មាន
ICT Awards 2016 ប្រកាស​បើក​ការ​ប្រកួតប្រជែង​​ ជំរុញ​ការ​ចូលរួម​កាន់​តែ​ច្រើន​ ICT Awards 2016 ប្រកាស​បើក​ការ​ប្រកួតប្រជែង​​ ជំរុញ​ការ​ចូលរួម​កាន់​តែ...
  • 2016-03-26 00:52:28
  • ព័ត៌មាន

ICT Award ឆ្នាំ 2016 ជា​ពាន​រង្វាន់​ថ្នាក់​ជាតិ​មួយ ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍ ដើម្បី​​ជម្រុញ​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​សិស្ស​និស្សិត បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន និង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធដែល​មាន​ផលិតផល​និង​សេវាកម្ម​​នៃ​គំនិត​បង្កើត​ថ្មី​លើ​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា អាច​ចូលរួម​ដាក់ពាក្យ​ប្រកួតប្រជែង​គ្នា​ដើម្បី​​ដណ្ដើម​យក​ពាន​រង្វាន់ និង​ជួយ​លើក​កម្ពស់​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ ICT នៅ​កម្ពុជា។