• 2016-03-04 14:30:20
  • ព័ត៌មាន
ហេតុផល ៤ ​​​​យ៉ាង​​​បង្កើត​ភាព​ជឿជាក់​ចាប់​​ជំនាញ​ព័ត៌មានវិទ្យា​ ហេតុផល ៤ ​​​​យ៉ាង​​​បង្កើត​ភាព​ជឿជាក់​ចាប់​​ជំនាញ​ព័ត៌មានវិទ្យា​
  • 2016-03-04 14:30:20
  • ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានវិទ្យា​ជា​ជំនាញ​ដែល​ប្រើ​ខួរក្បាល​គិត​ច្រើន រហូត​ដល់​ពេល​ខ្លះ​ដើរ ដេក អង្គុយ​ក៏​នៅ​តែ​នឹក​ឃើញ​ជាប់​ជានិច្ច។ ​​​និស្សិត​​ជា​ច្រើន​​​ទទួល​ស្គាល់​ថា ​ព័ត៌មានវិទ្យា​ជា​ជំនាញ​ដ៏​សែន​ឈឺក្បាល ដោយសារ​​​ជំនាញ​នេះ​​​ការ​សិក្សា​ត្រូវ​ការ​ការ​អនុវត្ត​ជា​ប្រចាំ ការ​អត់ធ្មត់​​និង​ត្រូ​វ​​មាន​​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​ជា​និច្ច​។ ហេតុ​នេះ​​បើ​​មិន​មាន​គ្រឹះ​រឹងមាំ​អាច​ឈាន​ទៅ​បោះបង់​ការ​សិក្សា​កណ្ដាល​ទី និង​បរាជ័យ​ក្នុង​អាជីព​ការងារ។