• 2015-06-09 15:53:30
  • ព័ត៌មាន
iOne ​និយាយ​ពី​រយៈ​ពេល 10 ឆ្នាំ​ ​​ការ​ឈរ​ជើង​នាំ​ផលិតផល Apple មក​​​កាន់​ទីផ្សារ​ប្រទេស​កម្ពុជា iOne ​និយាយ​ពី​រយៈ​ពេល 10 ឆ្នាំ​ ​​ការ​ឈរ​ជើង​នាំ​ផលិតផល Apple មក​​​កា...
  • 2015-06-09 15:53:30
  • ព័ត៌មាន

រយៈ​ពេល ១០ ឆ្នាំ​ហើយ​ដែល​ក្រុមហ៊ុន iOne បាន​ឈរ​ជើង​​យ៉ាង​រឹងមាំ​​ក្នុង​ការ​នាំផលិតផល Apple ​​​​​លក់​ជា​ផ្លូវការ​លើ​ទីផ្សារ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ សប្ដាហ៍​មុន ក្រុមហ៊ុន iOne បាន​រៀបចំ​ខួប ១០ ឆ្នាំ​ដើម្បី​អបអរសាទរ​​ការ​សម្រេច​បាន​ជោគជ័យ​ ក្នុង​នាម​ក្រុមហ៊ុន​ឈាន​មុខ​​មួយ​​​សម្រាប់​ការ​នាំ​​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​​ទំនើបៗ​​​បម្រើ​ទីផ្សារ​អ្នកប្រើប្រាស់​ក្នុង​ស្រុក​។