• 2022-06-24 08:36:49
  • ព័ត៌មាន

កាន់តែអេម! ទទួលប្រាក់បានគ្រប់ធនាគារ ជាមួយមុខងារ PAY ME

  • 2022-06-24 08:36:49
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

បង្កើត Link ឬ QR Code តាមអេស៊ីលីដាម៉ូបាល សម្រាប់​ទទួលប្រាក់ ពីអ្នកប្រើ​អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ឬពីអេបគ្រប់ធនាគារ​ផ្សេង បានយ៉ាងងាយ​ស្រួល និងមិនអស់ថ្លៃសេវា។ សូមពិនិត្យមើលរបៀបបង្កើត Link ឬ QR Code នេះ https://acledabank.com.kh

លែងបារម្ភពីការវេរលុយខុសគណនី​ទៀតហើយ គ្រាន់តែបង្កើត QR Code ឬ Link នៅលើ​អេស៊ីលីដាម៉ូបាល រួចផ្ញើទៅ​អ្នក​បង់ប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល។ សូមពិនិត្យមើលរបៀបបង្កើត QR Code ឬ Link នេះ https://acledabank.com.kh

ចង់ទារលុយគេមែន? អេស៊ីលីដា​ម៉ូបាល អាចជួយបាន ដោយយើងអាចបង្កើត QR Code ឬ Link រួចផ្ញើទៅអ្នកបង់លុយដែលប្រើអេស៊ីលីដាម៉ូបាល ឬអេប​ធនាគារណាក៏បានដែរ។

សូមពិនិត្យមើលរបៀបបង្កើត QR Code ឬ Link នេះ https://acledabank.com.kh

ងាយស្រួលមែន! វិធីទារលុយថ្មីនៅលើអេស៊ីលីដាម៉ូបាល ​ទោះនៅទីណាក៏តាមទារលុយបានដែរ។ យើងអាចបង្កើត QR Code ឬ Link សម្រាប់បង់ និងទទួលប្រាក់ពីអ្នកប្រើអេស៊ីលីដាម៉ូបាល ឬពីអ្នកប្រើអេបរបស់​ធនាគារ​ផ្សេង បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមិនអស់ថ្លៃសេវាទៀត។
សូមពិនិត្យមើលរបៀបបង្កើត QR Code ឬ Link នេះ https://acledabank.com.kh

មុខងារសម្រាប់ទទួលប្រាក់ថ្មី (PAY ME) នៅលើអេស៊ីលីដា​ម៉ូបាល យើងអាចបង្កើត QR Code ឬ Link រួចផ្ញើទៅឱ្យ​អ្នក​បង់ប្រាក់ ដែលប្រើ​អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ឬប្រើអេបធនាគារផ្សេង បានយ៉ាងងាយ​ស្រួល ជាពិសេសអាច​កំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ សម្រាប់បង់បានតាមតម្រូវការ។ ដើម្បីអាចប្រើមុខងារទទួលប្រាក់នេះ សូម Update អេស៊ីលីដាម៉ូបាល នៅក្នុង App Store, Google Play, ឬ AppGallery។

សូមពិនិត្យមើលរបៀបប្រើទីនេះ៖ https://acledabank.com.kh

មតិយោបល់