• 2021-09-28 08:05:12
 • ព័ត៌មាន

ដឹងអត់១ខែៗ អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook, YouTube, IG, TikTok មានប៉ុន្មានលាននាក់?

 • 2021-09-28 08:05:12
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

នៅលើពិភពលោក មានប្រជាជនសរុបប្រមាណ ៧,៨៩៦ ពាន់លាននាក់ ដោយក្នុងនោះ មួយខែៗមានអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គម ដូចជា Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, Telegram... ប្រមាណជារាប់ពាន់លាននាក់ ដូចមានបង្ហាញជូននៅខាងក្រោមនេះ។

កម្មវិធី : អ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែ (active user)

 • ១. Facebook : ២,៧៩៧ ពាន់លាននាក់
 • ២. YouTube : ២,២៩១ ពាន់លាននាក់
 • ៣. WhatsApp : ២ ពាន់លាននាក់
 • ៤. Messenger : ១,៣ ពាន់លាននាក់
 • ៥. Instagram : ១,២៨៧ ពាន់លាននាក់
 • ៦. WeChat : ១,២២៥ ពាន់លាននាក់
 • ៧. TikTok : ១ ពាន់លាននាក់
 • ៨. Douyin : ៦០០ លាននាក់
 • ៩. QQ : ៥៩៥ លាននាក់
 • ១០. Telegram : ៥៥០ លាននាក់

ប្រភព៖ Wikipedia ប្រែ​សម្រួល៖ កុសល

មតិយោបល់