• 2021-01-04 02:00:08
 • ព័ត៌មាន

នាយកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំង៦បានប្រាក់ខែច្រើនជាងគេប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

 • 2021-01-04 02:00:08
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រុមហ៊ុន 24/7 Wall Street បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ថ្មី​មួយ​អំពី​​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន ដែល​ទទួល​បាន​បៀវត្ស​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០។ ក្នុង​ចំណោម​នាយក​កំពូល​ទាំង ២៥ មាន​ ៦​នាក់​គឺ​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា ដែល​មាន​ដូច​ត​ទៅ​នេះ ៖

៦. Mark Zuckerberg (Facebook)

 • បៀវត្ស ៖ ២៣ ៤១៥ ៩៧៣ ដុល្លារ

 • ចំណូលក្រុមហ៊ុន ៖ ៧០,៧ពាន់​លាន​ដុល្លារ

៥. Charles Robbins (Cisco Systems)

 • បៀវត្ស ៖ ២៥ ៨២៩ ៨៣៣ ដុល្លារ

 • ចំណូលក្រុមហ៊ុន ៖ ៤៩,៣ពាន់​លាន​ដុល្លារ

៤. Brian Roberts (Comcast)

 • បៀវត្ស ៖ ២៨ ៨០៩ ៩៥២ ដុល្លារ

 • ចំណូលក្រុមហ៊ុន ៖ ១០៨,៩ពាន់​លាន​ដុល្លារ

៣. Satya Nadella (Microsoft)

 • បៀវត្ស ៖ ៤២ ៩១០ ២១៥ ដុល្លារ

 • ចំណូលក្រុមហ៊ុន ៖ ១៤៣ពាន់​លាន​ដុល្លារ

២. Robert Swan (Intel)

 • បៀវត្ស ៖ ៦៦ ៩៣៥ ១០០ ដុល្លារ

 • ចំណូលក្រុមហ៊ុន ៖ ៧២ពាន់​លាន​ដុល្លារ

១. Sundar Pichai (Alphabet)

 • បៀវត្ស ៖ ២៨០ ៦២១ ៥៥២ ដុល្លារ

 • ចំណូលក្រុមហ៊ុន ៖ ១៦១,៩ពាន់​លាន​ដុល្លារ

ប្រភព៖ vnexpress ប្រែ​សម្រួល៖ សុខហេង

មតិយោបល់