• 2020-12-01 02:50:28
 • ហាងឆេងផលិតផល

ដើមខែថ្មី iPhone 12 លក់តាមហាងធ្លាក់ថ្លៃគួរសម!

 • 2020-12-01 02:50:28
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

បន្ទាប់​ពី​ត្រកូល iPhone 12 មាន​លក់​នៅ​លើទីផ្សារ​កម្ពុជា ​ជា​ច្រើន​សប្ដាហ៍ មក​ដល់​ពេល​នេះ​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្លូវ​ការ​ក៏​បាន​ចេញ​តម្លៃ​លក់​ផង​ដែរ។

ដូចរាល់ដង iPhone នៅ​តែ​លក់ដាច់មិន​ចាញ់​ឆ្នាំ​មុនៗ​ទោះ​ជា​មាន​តម្លៃ​ក្បែរ ២ពាន់​ដុល្លារ​សម្រាប់​ម៉ូដែល iPhone 12 Pro Max ក៏​ដោយ។

ចង់ច្បាស់មកមើលតម្លៃ iPhone 12 កំពុង​មាន​លក់​នៅ​តាម​ហាងបច្ចុប្បន្ន៖

iPhone 12

 • ទំហំ 64G តម្លៃខ្ទង់ ៨៥០ដុល្លារ។
 • ទំហំ 128G តម្លៃខ្ទង់ ៩១០ដុល្លារ។
 • ទំហំ 256G តម្លៃខ្ទង់ ៩៩០ដុល្លារ។

iPhone 12 Pro

 • ទំហំ 128G តម្លៃខ្ទង់ ១ ១៦០ដុល្លារ។
 • ទំហំ 256G តម្លៃខ្ទង់ ១ ២៦០ដុល្លារ។
 • ទំហំ 512G តម្លៃខ្ទង់ ១ ៣៧០ដុល្លារ។

iPhone 12 Pro Max

 • ទំហំ 128G តម្លៃខ្ទង់ ១ ៣០០ដុល្លារ។
 • ទំហំ 256G តម្លៃខ្ទង់ ១ ៤៣០ដុល្លារ។
 • ទំហំ 512G តម្លៃខ្ទង់ ១ ៦៤០ដុល្លារ។

តម្លៃ iPhone 12 លក​នៅ​ដើមខែ វិច្ឆិកា៖

iPhone 12

 • ទំហំ 64G តម្លៃខ្ទង់ ៨៧៥ដុល្លារ។
 • ទំហំ 128G តម្លៃខ្ទង់ ៩៣៥ដុល្លារ។
 • ទំហំ 256G តម្លៃខ្ទង់ ១ ០៣៥ដុល្លារ។

iPhone 12 Pro

 • ទំហំ 128G តម្លៃខ្ទង់ ១ ២៤៩ដុល្លារ។
 • ទំហំ 256G តម្លៃខ្ទង់ ១ ៣៤៩ដុល្លារ។
 • ទំហំ 512G តម្លៃខ្ទង់ ១ ៥៤៩ដុល្លារ។

iPhone 12 Pro Max

 • ទំហំ 128G តម្លៃខ្ទង់ ១ ៤៩៩ដុល្លារ។
 • ទំហំ 256G តម្លៃខ្ទង់ ១ ៥៩៩ដុល្លារ។
 • ទំហំ 512G តម្លៃខ្ទង់ ១ ៧៩៩ដុល្លារ។

បើធៀបជាមួយដើម​ខែ វិច្ឆិកា iPhone 12 ទំហំ 256GB ធ្លាក់​ថ្លៃ ៤៥ដុល្លារ iPhone 12 Pro ទំហំ 512GB ធ្លាក់​ថ្លៃ ១៨០ដុល្លារ និង​ iPhone 12 Pro Max ទំហំ 512GB ធ្លាក់​ថ្លៃ ១៦០ដុល្លារ។

បញ្ជាក់៖ តម្លៃអាច​ប្រែប្រួល​បន្ទាប់​ពីចុះផ្សាយ។

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

មតិយោបល់