• 2020-10-12 03:24:32
  • ហាងឆេងផលិតផល

មុនចេញ 12 មកមើលតម្លៃ iPhone 11 នៅតាមហាងសល់ប៉ុន្មាន?

  • 2020-10-12 03:24:32
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងប្រកាសចេញ iPhone 12 នៅថ្ងៃទី ១៣ តុលា ស្អែកនេះ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាំអ៊ុតមើលថានិងមានរូបរាងបែបណា រួមជាមួយតម្លៃផងដែរ។

ជាមួយការរង់ចាំនេះ Sabay សូមសូមបង្ហាញ iPhone ត្រកូល 11 ដែលកំពុងមានលក់នៅតាមហាង។ ចង់ដឹងច្បាស់ឆែកតម្លៃខាងក្រោម៖

តម្លៃ iPhone 11 ទាំង ៣ស៊េរីថ្មី៖

  • iPhone 11 ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៦៦០ដុល្លារ។ ទំហំ 128GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៧៥០ដុល្លារ។ ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៨៥០ដុល្លារ

  • iPhone 11 Pro ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៩៤៥ដុល្លារ។ ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ០៨០ដុល្លារ។ ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ១៥០ដុល្លារ

  • iPhone 11 Pro Max ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ០៦០ដុល្លារ។ ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ១៤០ដុល្លារ។ ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ២២០ដុល្លារ

តម្លៃ iPhone 11 ទាំង ៣ស៊េរីមួយទឹក៖

  • iPhone 11 ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៥២០ដុល្លារ។ ទំហំ 128GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៥៧០ដុល្លារ។ ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៦១០ដុល្លារ

  • iPhone 11 Pro ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៨៤៥ដុល្លារ។ ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៩១៥ដុល្លារ។ ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៩៩៥ដុល្លារ

  • iPhone 11 Pro Max ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៩៤៥ ដុល្លារ។ ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ០៤៥ដុល្លារ។ ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ០៩៥ដុល្លារ

បញ្ញាក់៖ តម្លៃអាចប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីចុះផ្សាយ។

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

មតិយោបល់