• 2020-08-24 02:35:39
 • ហាងឆេងផលិតផល

iPhone ត្រកូល 11 ចេញលក់ដំបូង និងបច្ចុប្បន្នខុសគ្នាប៉ុន្មាន?

 • 2020-08-24 02:35:39
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

iPhone នៅតែជាជម្រើសរបស់អ្នកប្រើទូរសព្ទនាពេលបច្ចុប្បន្នទោះជាមានតម្លៃរាប់រយដុល្លារក៏ដោង។

ពេលចេញលក់ដំបូងមានតម្លៃក្បែពាន់ដុល្លារសម្រាប់ iPhone 11 និងជាង ១ពាន់ដុល្លារសម្រាប់ម៉ូដែល 11 Pro , 11 Pro Max តែបើធៀបនិងពេលនេះ iPhone ទាំង ៣ស៊េរីនេះបានបន្តធ្លាក់ថ្លៃច្រើនគួសមនៅតាមហាង។ ចង់ដឹងច្បាស់ខាងក្រោមនេះជាតម្លៃ iPhone 11 ទាំង ៣ស៊េរីចេញលក់ដំបូងនិងពេលបច្ចុប្បន្ន។

តម្លៃ iPhone 11 ទាំង ៣ស៊េរីពេលចេញលក់ដំបូង៖

iPhone 11

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៩១៥ ដុល្លារ
 • ទំហំ 128GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៩៨៥ ដុល្លារ
 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ០៨៥ ដុល្លារ

iPhone 11 Pro

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ៣៤៥ ដុល្លារ
 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ៥២៥ ដុល្លារ
 • ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ៧២៥ ដុល្លារ

iPhone 11 Pro Max

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ៥១៥ ដុល្លារ
 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ៦៨៥ ដុល្លារ
 • ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ៨៩៥ ដុល្លារ

តម្លៃ iPhone 11 ទាំង ៣ស៊េរីកំពុងដាក់នៅតាមហាង៖

iPhone 11

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៦៧០ ដុល្លារ
 • ទំហំ 128GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៧៥០ ដុល្លារ
 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៨៦០ ដុល្លារ

iPhone 11 Pro

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៩៥០ ដុល្លារ
 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ** ១ ១១០ ដុល្លារ**។
 • ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ** ១ ២៥០ ដុល្លារ**។

iPhone 11 Pro Max

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ០៨០ ដុល្លារ
 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ១៥៥ ដុល្លារ
 • ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ២៥០ ដុល្លារ

ចុចអាន៖

បញ្ជាក់​៖ តម្លៃអាច​ប្រែប្រួល​បន្ទាប់​ពីចុះផ្សាយ តម្លៃ ទី​ផ្សារក្នុង​ស្រុក។

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

មតិយោបល់