• 2020-07-29 02:49:11
 • ហាងឆេងផលិតផល

តម្លៃ iPhone 11 មួយទឹក មានលុយជាង ៥០០ដុល្លារអាចទិញបាន

 • 2020-07-29 02:49:11
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

សម្រាប់ iPhone 11 ថ្មីកំពុងដាក់លក់តាមហាងបច្ចុប្បន្នទំហំ មានតម្លៃចាប់ពី ៦៩០ ដុល្លារ iPhone 11 Pro មានតម្លៃចាប់ពី ៩៦០ដុល្លារ និង iPhone 11 Pro Max មានតម្លៃចាប់ពី ១ ០៩០ដុល្លារ។

ងាកមកមើល iPhone 11 មួយដែលមួយទឹកវិញក៏កំពុងមានទីផ្សារច្រើនពីអ្នកប្រើប្រាស់ ព្រោះមានតម្លែទាប និងនៅមានគុណភាពល្អ។ តោះ! មកតាមដានតម្លៃ iPhone 11 មួយទឹកកំពុងបន្តមានលក់ពេលហាងនៅក្រុមភ្នំពេញ។

ឆែកតម្លៃខាងក្រោម៖

iPhone 11

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៥៤៥ ដុល្លារ

 • ទំហំ 128GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៦០០ ដុល្លារ

 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ** ៦៤៥ ដុល្លារ**។

iPhone 11 Pro

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៨៨០ ដុល្លារ

 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៩៤៥ ដុល្លារ

 • ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ០០០ ដុល្លារ

iPhone 11 Pro Max

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៩៨៥ ដុល្លារ

 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ០៤៥ ដុល្លារ

 • ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ១៩០ ដុល្លារ

ចុចអាន៖

បញ្ជាក់៖ តម្លៃអាចប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីចុះផ្សាយ តម្លៃទីផ្សាក្នុងស្រុក។

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

មតិយោបល់