• 2020-03-16 00:44:29
 • ហាងឆេងផលិតផល

តាមដានតម្លៃ iPhone 11 ទាំងបីស៊េរីព្រឹកនេះ នៅសល់ប៉ុន្មាន?

 • 2020-03-16 00:44:29
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

តម្លៃ iPhone 11, 11 Pro និង 11 Pro Max។

គិត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​តម្លៃ iPhone ស៊េរី​ថ្មី​ទាំង​បី​ស៊េរី​នេះ​កំពុង​បន្ត​មាន​លក់​ពេល​ហាង​នៅ​ក្រុម​ភ្នំពេញ និង​មាន​តម្លៃ​ធ្លាក់​តិច​តួច​បើ​ធៀប​ទៅ​នឹង​ខែ​មុន​ដោយ iPhone 11 បច្ចុប្បន្ន​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី ជាង ៧០០​ដុល្លារ និង iPhone 11 Pro មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី​ជាង ១ ០០០​ដុល្លារ និង iPhone 11 pro Max មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី​ជាង ១ ១០០​ដុល្លារ។

ឆែក​តម្លៃ​ខាង​ក្រោម៖

iPhone 11

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៧៥០ ដុល្លារ

 • ទំហំ 128GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៨០០ ដុល្លារ

 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ៩០០ ដុល្លារ

iPhone 11 Pro

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ០២០ ដុល្លារ

 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ១៥០ ដុល្លារ

 • ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ៤០០ ដុល្លារ

iPhone 11 Pro Max

 • ទំហំ 64GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ១២០ ដុល្លារ

 • ទំហំ 256GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ២៦០ ដុល្លារ

 • ទំហំ 512GB មានតម្លៃខ្ទង់ ១ ៥០០ ដុល្លារ

តម្លៃមានធានាពីក្រុមហ៊ុនផ្លូវការ៖

iPhone 11 Pro Max មានតម្លៃ ១ ៣៦៨ ដុល្លារ ទំហំ 64GB និងតម្លៃ ១ ៥៤៨ ដុល្លារ 256GB និងតម្លៃ ១ ៧៨៨ ដុល្លារ ទំហំ 512GB តម្លៃដូចគ្នាគ្រប់ពណ៌។

iPhone 11 Pro មានតម្លៃ ១ ២៤៨ ដុល្លារ ទំហំ 64GB តម្លៃ ១ ៤២៨ ដុល្លារ 256GB និងតម្លៃ ១ ៦៥៨ ដុល្លារ ទំហំ 512GB តម្លៃដូចគ្នាគ្រប់ពណ៌។

iPhone 11 មានតម្លៃ ៨៧៨ ដុល្លារ ទំហំ 64GB តម្លៃ ៩៣៨ ដុល្លារ ទំហំ 128GB និងតម្លៃ ១ ០៥៨ ដុល្លារ ទំហំ 256GB មានពណ៌ ស ខ្មៅ ក្រហម។ សម្រាប់ ពណ៌ លឿង ស្វាយ ខៀវ មាន តម្លៃ ៩១៩ ដុល្លារ ទំហំ 64GB តម្លៃ ៩៧៩ ដុល្លារ ទំហំ 128GB និង តម្លៃ ១ ០៨៩ ដុល្លារ ទំហំ 256GB៕ បញ្ជាក់៖ តម្លៃអាចប្រែប្រួល​ពីហាងមួយទៅហាងមួយ។

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

មតិយោបល់