• 2019-05-22 03:12:55
 • ហាងឆេងផលិតផល

iPhone 7, 8 និង X ថ្មី​និង​មួយ​ទឹក​នៅ​សល់​ប៉ុន្មាន?

 • 2019-05-22 03:12:55
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

តម្លៃ iPhone 7/7Plus, 8/8Plus និង X ចេ​ញ​លក់​ដំបូង​មាន​តម្លៃ​មិន​ក្រោម ១ពាន់​ដុល្លារ​ឡើយ តែ​ធៀប​និង​បច្ចុប្បន្ន​មាន​តម្លៃ​ខុគ្នា​ដាច់។

iPhone X ជា​ស្មាតហ្វូន​ជំនាន់​ចុង​ក្រោយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ដែល​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ច្រើន​ពី​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ តែ​បើ​និយាយ​ពី​តម្លៃ​វិញ​ក៏​មិន​ធម្មតា​ដែរ។ ងាក​មក​មក​មើល​តម្លៃ iPhone 7/7Plus, 8/8Plus នៅ​​មាន​លក់​តិច​តួច​ណាស់​នៅ​តាម​ហាង​សម្រាប់​ទំហំ 32GB និង ទំហំ 128GB។

ខាង​ក្រោម​នេះ​តម្លៃ iPhone 7/7Plus, 8/8Plus និង Xកំ​ពុង​ដាក់​លក់​តាម​ហាង៖

iPhone 7 (តម្លៃថ្មី)៖

 • ទំហំ 32GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៦០០ ដុល្លារ
 • ទំហំ 128GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៦៩៥ ដុល្លារ

iPhone 7 (តម្លៃ​មួយទឹក)៖

 • ទំហំ 32GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៣៣០ ដុល្លារ
 • ទំហំ 128GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៣៧០ ដុល្លារ
 • ទំហំ 256GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៤០០ ដុល្លារ

iPhone 7 Plus(តម្លៃថ្មី)៖

 • ទំហំ 32GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៧០០ ដុល្លារ
 • ទំហំ 128GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៨០០ ដុល្លារ

iPhone 7 Plus (តម្លៃ​មួយ​ទឹក)៖

 • ទំហំ 32GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៣៦០ ដុល្លារ
 • ទំហំ 128GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៤១០ ដុល្លារ
 • ទំហំ 256GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៤២៥ ដុល្លារ

iPhone 8 (តម្លៃថ្មី)៖

 • ទំហំ ៦៤GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៦៦០ ដុល្លារ
 • ទំហំ​ ​២៥៦GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៧៨០ ដុល្លារ

iPhone 8 (តម្លៃ​មួយទឹក)៖

 • ទំហំ ៦៤GBតម្លៃ​ប្រមាណ ៥៥០ ដុល្លារ
 • ទំហំ​ ​២៥៦GBតម្លៃ​ប្រមាណ ៦១០ ដុល្លារ

iPhone 8 Plus (តម្លៃ​ថ្មី)៖

 • ទំហំ​ ​៦៤GB​ ​តម្លៃ​ប្រមាណ ៧៥០ ដុល្លារ
 • ទំហំ​ ​២៥៦GB​ ​តម្លៃ​ប្រមាណ ៨៨០ ដុល្លារ

iPhone 8 Plus (តម្លៃមួយទឹក)៖

 • ទំហំ​ ​៦៤GB​ ​តម្លៃ​ប្រមាណ ៥៧០ ដុល្លារ
 • ទំហំ​ ​២៥៦GB​ ​តម្លៃ​ប្រមាណ ៦៤០ ដុល្លារ

iPhone X (តម្លៃថ្មី)៖

 • ទំហំ 64GB​ ​តម្លៃ​ប្រមាណ ៨៥០ ដុល្លារ
 • ទំហំ​ ​256GB​ ​តម្លៃ​ប្រមាណ ៩៨០ ដុល្លារ

iPhone X (តម្លៃមួយទឹក)៖

 • ទំហំ 64GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៦៨០ ដុល្លារ
 • ទំហំ 256GB តម្លៃ​ប្រមាណ ៧៩០ ដុល្លារ

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​អាច​ប្រែ​ប្រួល​នៅ​តាម​ហាង​ក្នុង​ស្រុក។

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

មតិយោបល់