• 2018-07-03 02:20:00
 • ហាងឆេងផលិតផល

អ្នកប្រើ iPhone បើមានបញ្ហា​ប្ដូរ​គ្រឿង​ អាច​ឆែក​តម្លៃ​នេះ​សិន​មុន​ទៅ​រក​ជាង

 • 2018-07-03 02:20:00
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 86

ចន្លោះមិនឃើញ

អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូរសព្ទ​មួយ​ចំនួន​ច្រើន​ជួប​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន Touch អេក្រង់ ថ្ម ជា​ពិសេស​អ្នក​ប្រើ​ស្មាតហ្វូន​មួយ​ទឹក។

ស្រប​ពេល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូរសព្ទ iPhone កាន់​តែ​ច្រើន​ទាំង​មួយ​ទឹក​និង​ថ្មី​ច្រើន​មាន​បញ្ហា​ចង​រក​ជាង​ជួស​ជុល​អាច​ឆែក​តម្លៃ​ប្ដូរ​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន Touch អេក្រង់ សំបក និង​ថ្ម​នេះ​សិន​មុន​ពេល​ទៅ​រក​ជាង។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តម្លៃ​ប្ដូរ​គ្រឿង​របស់ iPhone៖

 • តម្លៃ​ប្ដូរ​ម៉ាស៊ីន

 • iPhone X តម្លៃប្រមាណ ៤៥០ ដុល្លារ

 • iPhone 7+ តម្លៃប្រមាណ ២៨០ ដុល្លារ

 • iPhone 7 តម្លៃប្រមាណ ២៣០ ដុល្លារ

 • iPhone 6+ តម្លៃប្រមាណ ១១០ ដុល្លារ

 • iPhone 6 តម្លៃប្រមាណ ៨០ ដុល្លារ

 • iPhone 6S​ តម្លៃប្រមាណ ១៤០ ដុល្លារ

 • iPhone 6S+ តម្លៃប្រមាណ ១៩០ ដុល្លារ

 • iPhone 5S តម្លៃប្រមាណ ៥០ ដុល្លារ

 • iPhone 5 តម្លៃប្រមាណ ៣៥ ដុល្លារ

 • តម្លៃ​ប្ដូរ​សំបក

 • iPhone 6 ឡើង iPhone 8 តម្លៃប្រមាណ ៣៥ ដុល្លារ

 • iPhone 6 Plus ឡើង iPhone8+ តម្លៃប្រមាណ ៣៥ ដុល្លារ

 • iPhone 6 Plus ឡើង iPhone8+ តម្លៃប្រមាណ ៣៥ ដុល្លារ

 • iPhone 6 Plus ឡើង iPhone 8 តម្លៃប្រមាណ ៣៥ ដុល្លារ

 • iPhone 6 ឡើង iPhone X តម្លៃប្រមាណ ៤៥ ដុល្លារ

 • iPhone 6Plus ឡើង iPhone X តម្លៃប្រមាណ ៥០ ដុល្លារ

 • តម្លៃ​ប្ដូរTouch

 • iPhone X តម្លៃប្រមាណ ១២០ ដុល្លារ

 • iPhone 8+ តម្លៃប្រមាណ ៥០ ដុល្លារ

 • iPhone 8 តម្លៃប្រមាណ ៥០ ដុល្លារ

 • iPhone 7+ តម្លៃប្រមាណ ៤០ ដុល្លារ

 • iPhone 7 តម្លៃប្រមាណ ៣០ ដុល្លារ

 • iPhone 6S+ តម្លៃប្រមាណ ២៥ ដុល្លារ

 • iPhone 6S តម្លៃប្រមាណ ២០ ដុល្លារ

 • iPhone 6+ តម្លៃប្រមាណ ២០ ដុល្លារ

 • iPhone 6 មាន​តម្លៃ ១៥ ដុល្លារ

 • iPhone 5/5S តម្លៃប្រមាណ ៨ ដុល្លារ

 • តម្លៃ​ប្ដូរ​ថ្ម

 • iPhone 5/5S តម្លៃប្រមាណ ៨ ដុល្លារ

 • iPhone 6/6s តម្លៃប្រមាណ ១០ ដុល្លារ

 • iPhone 6+/6sPlus តម្លៃប្រមាណ ១២ ដុល្លារ

 • iPhone 7 តម្លៃប្រមាណ ១៥ ដុល្លារ

 • iPhone 7​P​lus តម្លៃប្រមាណ ២០ ដុល្លារ

 • iPhone 8/8Plus តម្លៃប្រមាណ ៣០ ដុល្លារ

 • iPhone X តម្លៃប្រមាណ ៤០ ដុល្លារ

 • តម្លៃ​ប្ដូរ​អេក្រង់

 • iPhone 5 តម្លៃប្រមាណ ១៩ ដុល្លារ

 • iPhone 6 តម្លៃប្រមាណ ២៩ ដុល្លារ

 • iPhone 6+ តម្លៃប្រមាណ ៣៩ ដុល្លារ

 • iPhone 6S តម្លៃប្រមាណ ៣៩ ដុល្លារ

 • iPhone 6S+ តម្លៃប្រមាណ ៤៩ ដុល្លារ

 • iPhone 7 តម្លៃប្រមាណ ៤៩ ដុល្លារ

 • iPhone 7+ តម្លៃប្រមាណ ៥៩ ដុល្លារ

ចុច Like និង See First ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាមុនគេ......

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​អាច​ខុស​គ្នា​បន្តិច​បន្តួច និង​ប្រែ​ប្រួល​តាម​ហាង​ផ្សេងៗ

ចុចអានបន្ត៖

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

មតិយោបល់