• 2015-04-23 18:12:08
  • គន្លឹះ
កម្មវិធី​​​ទូរសព្ទ​ល្អ​ៗ​​​សម្រាប់​​ដោនឡូត​វីដេអូ​​ពី YouTube ងាយ​បំផុត​ កម្មវិធី​​​ទូរសព្ទ​ល្អ​ៗ​​​សម្រាប់​​ដោនឡូត​វីដេអូ​​ពី YouTube ងាយ​បំផុ...
  • 2015-04-23 18:12:08
  • គន្លឹះ

នៅ​លើ​ YouTube មាន​វីដេអូ​​រាប់​រយ​លាន​ សម្រាប់​ឱ្យ​ប្រិយមិត្ត​កម្សាន្ត​អារម្មណ៍​ តែ​ពេល​ខ្លះ​ស្រាប់​តែ​ឃើញ​វីដេអូ​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ ហើយ​ចង់​ដោនឡូត​ទុក​មើល​ពេល​ក្រោយ បែរ​ជា​អត់​ដឹង​ធ្វើ​ម៉េច។ ប្រិយ​មិត្ត​មួយ​ចំនួន​​ធ្លាប់​បាន​ស្គាល់​ App ជា​ច្រើន​ដែល​អាច​ដោនឡូត​វីដេអូ​ពី YouTube តែ​មាន​​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​នៅ​មិន​ទាន់​ដឹង​នៅ​ឡើយ។ កម្មវិធី​​​ល្អៗ​ខាង​ក្រោម អាច​ឱ្យ​ប្រិយមិត្ត​ប្រើ Android, iOS និង​ Windows Phone ទាញយក​វីដេអូ​ពី​ YouTube បាន​យ៉ាង​រហ័ស​ទាន់​ចិត្ត៖