• 2021-06-24 03:46:13
  • ប្រវត្តិបច្ចេកវិទ្យា

ភាពវិវឌ្ឍ icon របស់ Microsoft Window ទាំង ៣៦ឆ្នាំ - ១២ជំនាន់ មកនេះ

  • 2021-06-24 03:46:13
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រ Window របស់ Microsoft ជា OS ពេញនិយមបំផុតមួយលើលោក ដែលមានភាពសម្បូរបែប មានផ្ទៃប្រើប្រាស់ងាយស្រួល។ អស់រយៈពេលជាង ៣៦ឆ្នាំ មកនេះ Microsoft បានវិវឌ្ឍន៍ OS របស់ខ្លួន ប្រមាណ ១២ជំនាន់ សំខាន់ៗ ដោយបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាង icon Window ជាច្រើនដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមនេះ៖

១. Windows 1.x (ឆ្នាំ១៩៨៥) និង Windows 2.x (ឆ្នាំ១៩៨៧)

២. Windows 3.0 (ឆ្នាំ១៩៩០)

៣. Windows 3.1 (ឆ្នាំ១៩៩២)

៤. Windows 95 (ឆ្នាំ១៩៩៥)

៥. Windows 98 (ឆ្នាំ១៩៩៨)

៦. Windows 2000 និង Windows Me (ឆ្នាំ២០០០)

៧. Windows XP (ឆ្នាំ២០០១)

៨. Windows Vista (ឆ្នាំ២០០៧)

៩. Windows 7 (ឆ្នាំ២០០៩)

១០. Windows 8 (ឆ្នាំ២០១២) and Windows 8.1 (ឆ្នាំ២០១៣)

១១. Windows 10 (ឆ្នាំ២០១៥)

១២. Windows 11 (ឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតក្នុងដំណឹងលេចធ្លាយនៅឡើយ)

ប្រភព៖ HowToGeek ប្រែ​សម្រួល៖ កុសល

មតិយោបល់