• 2016-07-22 17:34:56
  • ព័ត៌មាន
​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​បំផុត​ ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ ទាក់ទាញ​ក្តី​ស្រមៃ​​សិស្ស​ ​IT​ ចង់​ធ្វើការ​ប...
  • 2016-07-22 17:34:56
  • ព័ត៌មាន

មាន​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​​ជា​ច្រើន​ តែ​​ក្នុង​នោះ​ ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ចំនួន​ប៉ុណ្ណោះ​ ​ដែល​ជា​កន្លែង​ក្នុង​ក្ដី​ស្រមៃ​របស់​សិស្ស​និស្សិត​ជំនាញ​ ​IT។ យោងតាមរបាយការណ៍ស្ទង់​មតិ​លើ​សិស្ស​ ​និស្សិត​ ​២៦៧ ០០០​នាក់​ ​មក​ពី​ ​១២ ប្រទេស របស់សន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ បានរកឃើញ​បណ្តាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា​ ដែលសិស្ស IT និងវិស្វករ ចង់ធ្វើការបំផុត។