• 2016-04-17 14:30:46
  • ព័ត៌មាន
មូល​ហេតុ​មួយ​ចំនួន​ដែល​​អ្នក​មិន​គួរ​ប្រើ​ប្រភេទ​កំពូល​រថយន្ត​ មូល​ហេតុ​មួយ​ចំនួន​ដែល​​អ្នក​មិន​គួរ​ប្រើ​ប្រភេទ​កំពូល​រថយន្ត​
  • 2016-04-17 14:30:46
  • ព័ត៌មាន

មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​តែង​តែ​មាន​បំណង​ប្រាថ្នា​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​បណ្ដា​ប្រភេទ​កំពូល​រថយន្ត​ដូច​ជា​ ​Lamborghini​ ​និង​ ​Ferrari​ ​ដែល​មាន​រូបរាង​គូរ​ឲ្យ​ទាក់​ទាញ​ ​រួម​ផ្សំ​ជា​មួយ​នូវ​កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន​មហា​ខ្លាំង​របស់​ពួក​វា​។​ ​ប៉ុន្តែ​ប្រិយមិត្ត​ប្រហែល​មិន​ទាន់​បាន​ដឹង​ទេ​ថា​ ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​នូវ​ប្រភេទ​កំពូល​រថយន្ត​ទាំង​នោះ​គឺ​វា​អាច​នាំ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រឈម​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​៖​