• 2016-07-04 16:29:05
  • ព័ត៌មាន
សុភមង្គល៖ «ខ្ញុំ​មិន​ចង់​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​គេ​ទេ​ ទោះ​បី​​គ្មាន​បទ​ពិសោធន៍​រក​ស៊ី​ក៏​ដោយ» សុភមង្គល៖ «ខ្ញុំ​មិន​ចង់​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​គេ​ទេ​ ទោះ​បី​​គ្មាន​បទ​ពិសោធន៍​...
  • 2016-07-04 16:29:05
  • ព័ត៌មាន

ព្រោះ​តែ​សេរី​ភាព​មិន​ចង់​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​បញ្ជា​លិច​បញ្ជា​កើត និង​មិន​ចង់​យក​ចំណេះ​​​ដែល​ខ្លួន​ខំ​ប្រឹងប្រែង​​ទទួល​បាន​ទាំង​លំបាក​ទៅ​ធ្វើ​ការ​បម្រើ​ឲ្យ​គេ លោក សុភមង្គល បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ចោល​ប្រាក់​ខែ​រាប់​ពាន់​មក​បើក​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ទាល់​ខ្លួន ផ្នែក​សេវា​បង្កើត​វិបសាយ និង​​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​លើ​អាជីវកម្ម​ខ្នាត ឈ្មោះ CODINGATE ដោយ​មាន​ដើម​ទុន​ដំបូង​តែ ១២០ដុល្លារ។