• 2022-01-01 04:14:00
  • ចំណេះដឹង

ដឹង​អត់​ ដើម្បី​លាប​ថ្នាំ​ឡាន​មួយ​ត្រូវ​ចំណាយ​ទឹក​ថ្នាំ​ប៉ុន្មាន​?

  • 2022-01-01 04:14:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

​ជា​ធម្មតា​ការ​លាប​ថ្នាំ​រថយន្ត​ចែក​ចេញ​ជា​ ៣ ដំណាក់​កាល​ ទី​មួយ​ការ​លាប​ស្រទាប់​ថ្នាំ​ដំបូង ទី​ពីរ​ការ​លាប​ថ្នាំ​មេ និង​ ទី​បី​ការ​លាប​ថ្នាំ​រលោង។

បើ​យោង​តាម​វិបសាយ​ Popular Mechanics ឲ្យ​ដឹង​ថា​ រថយន្ត​​ខ្នាត​តូច​ទៅ​ខ្នាត​មធ្យម​​ត្រូវ​ចំណាយ​ទឹក​ថ្នាំ​ប្រហែល​​​ ៣,៧ លីត្រ​​លើ​ការ​លាប​ស្រទាប់​ថ្នាំ​ដំបូង, ចំណាយ​​ប្រហែល​ ១១,៣៥ លីត្រ​​សម្រាប់​ទឹក​ថ្នាំ​មេ និង ​ចំណាយ​ថ្នាំ​រលោង​ប្រហែល​ ៧,៥ ទៅ ១១,៣៥ លីត្រ។

ចំណែក​រថយន្ត​ខ្នាត​ធំ​វិញ​​ត្រូវ​ចំណាយ​ទឹក​ថ្នាំ​ស្រទាប់​ដំបូង​ប្រហែល​ ៥,៦ លីត្រ, ទឹក​ថ្នាំ​មេ​ប្រហែល​ ១៥ លីត្រ​ និង ទឹក​ថ្នាំ​រលោង​​ប្រហែល​ ១១,៣៥ ទៅ ១៥ លីត្រ៕​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Reference

មតិយោបល់