• 2020-08-11 02:45:01
  • ចំណេះដឹង

ការទិញយកថ្លៃជាងគេទាំង ១០ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា

  • 2020-08-11 02:45:01
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 4

ចន្លោះមិនឃើញ

១០. Salesforce ទិញ​យក​ក្រុមហ៊ុន Tableau ក្នុង​តម្លៃ ១៥,៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ កាល​ពី​ខែ​សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

៩. Walmart ទិញ​យក Flipkart ក្នុង​តម្លៃ ១៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៨

៨. Nokia ទិញ​យក​ក្រុមហ៊ុន Alcatel-Lucent ក្នុង​តម្លៃ ១៦,៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៥

៧. Facebook ទិញ​យក WhatsApp ក្នុង​តម្លៃ ២២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៤

៦. HP ទិញ​យក Compaq ក្នុង​តម្លៃ ២៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០០១

៥. Microsoft ទិញយក LinkedIn ក្នុង​តម្លៃ ២៦,២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៦

៤. SoftBank ទិញ​យក ARM ក្នុង​តម្លៃ ៣១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ នៅ​ឆ្នាំ ២០១៦

៣. IBM ទិញ​យក Red Hat ក្នុង​តម្លៃ ៣៤​ពាន់​លាន​ដុល្លារ នា​ឆ្នាំ ២០១៨

២. Avago ទិញ​យក Broadcom ក្នុង​តម្លៃ ៣៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ នៅ​ឆ្នាំ ២០១៥

១. Dell ទិញ​យក EMC Corporation ក្នុង​តម្លៃ ៦៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ នា​ឆ្នាំ ២០១៥

ប្រភព៖ vnexpress ប្រែ​សម្រួល៖ សុខហេង

មតិយោបល់