• 2018-08-02 01:57:24
 • ប្រវត្តិបច្ចេកវិទ្យា

មើលចំនួន iPhone ដែល Apple លក់​បានក្នុងមួយឆ្នាំៗ

 • 2018-08-02 01:57:24
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ចំនួន​លក់​ iPhone មាន​ការ​កើន​ឡើង​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ចាប់​តាំង​ពី​ចេញ​លក់​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៧ មក។ គិត​មក​ទល់​ពេល​នេះ​មាន​រយៈកាល​ ១០ ឆ្នាំ​ហើយ​ដែល​ iPhone បង្ហាញ​វត្តមាន​លើ​ទីផ្សារ​ ហើយ​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តួ​លេខ​ដែល​ iPhone លក់​បាន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ៗ៖

 • ​ឆ្នាំ ២០០៧ លក់​បាន​ ១,៣៩ លាន​គ្រឿង
 • ឆ្នាំ ២០០៨ លក់​បាន​ ១១,៦៣ លាន​គ្រឿង

 • ឆ្នាំ ២០០៩ លក់​បាន​ ២០,៧៣ លាន​គ្រឿង

 • ឆ្នាំ ២០១០ លក់​បាន​ ៣៩,៩៩ លាន​គ្រឿង

 • ឆ្នាំ ២០១១ លក់​បាន​ ៧២,៣ លាន​គ្រឿង​

 • ឆ្នាំ ២០១២ លក់​បាន​ ១២៥,០៤ លាន​គ្រឿង

 • ឆ្នាំ ២០១៣ លក់​បាន​ ១៥០,២៦ លាន​គ្រឿង​

 • ឆ្នាំ ២០១៤ លក់​បាន​ ១៦៩,២២ លាន​គ្រឿង​

 • ឆ្នាំ ២០១៥ លក់​បាន​ ២៣១,២២ លាន​គ្រឿង​

 • ឆ្នាំ ២០១៦ លក់​បាន​ ២១១,៨៨ លាន​គ្រឿង

 • ឆ្នាំ ២០១៧ លក់​បាន​ ២១៦,៧៦ លាន​គ្រឿង​

ប្រភព៖ Statista ប្រែ​សម្រួល៖ សុខហេង

មតិយោបល់