• 2023-08-29 07:36:52
  • ចំណេះដឹង

ដឹងអត់! ប្រភេទ​យានយន្ត​អ្វីខ្លះ ដែលតម្រូវ​ឱ្យ​មាន​បណ្ណបើកបរ?

  • 2023-08-29 07:36:52
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

យោងតាម​មាត្រា៤០ថ្មី នៃច្បាប់​ស្តី​ពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក និង​វិសោធនកម្ម ចែងថា បណ្ណ​បើកបរ​ជាតិ​សម្រាប់​បើកបរ​យានយន្ត​ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា មាន ៥ប្រភេទ គឺ​ប្រភេទ ក ខ គ ឃ និង ង។

ប្រភេទ ក

  • ទោចក្រ​យានយន្ត ដែលមាន​ទំហំស៊ីឡាំង​លើសពី ១២៥សង់ទីម៉ែត្រគូប (CC) ឬមាន​ថាមពល​អគ្គិសនីលើសពី ១១គីឡូវ៉ាត់

  • ទោចក្រ​យានយន្ត​សណ្តោង​ររឺម៉ក

-និងត្រីចក្រយានយន្ត។

ប្រភេទ ខ

  • រថយន្ត​ដឹកអ្នកដំណើរមិនលើសពី ៩នាក់ ដោយគិតទាំងអ្នក​បើកបរ

  • រថយន្តដឹកទំនិញ ដែលមាន​ទម្ងន់​សរុបអតិបរមាមិនលើសពី ៣,៥តោន

  • រថយន្ត​ក្នុងប្រភេទខនេះ អាច​សណ្តោង​រ៉ឺម៉កដែលមាន​ទម្ងន់​សរុប​អតិបរមាមិនលើសពី ០,៧៥តោន។

ប្រភេទ គ៖ រថយន្ត​ដឹកជំនិញ​ដែលមាន​ទម្ងន់សរុបអតិបរមាលើសពី ៣,៥តោន និងអាច​សណ្តោង​រ៉ឺម៉ក​ដែលមាន​ទម្ងន់​សរុបអតិបរមាមិនលើសពី ០,៧៥តោន។

ប្រភេទ ឃ៖ រថយន្ត​ដឹកអ្នកដំណើរ៖

  • ឃ១: រថយន្ត​ដឹកអ្នក​ដំណើរ​ចាប់ពី ១០នាក់ ដល់ ២០នាក់ ដោយគិត​ទាំងអ្នកបើកបរ និង​អាចមាន​សណ្តោងរ៉ឺម៉ក​ដែលមាន​ទម្ងន់​សរុប​អតិបរមាមិនលើសពី ០,៧៥តោន។

  • ឃ២: រថយន្ត​ដឹកអ្នក​ដំណើរ​លើសពី ២០នាក់ ដោយគិត​ទាំងអ្នក​បើកបរ និងអាច​មានសណ្តោងរ៉ឺម៉ក ដែល​មានទម្ងន់​សរុបអតិបរមា មិនលើសពី ០,៧៥តោន។

ប្រភេទ ង៖ រថយន្ត​ប្រភេទ ខ គ និង ឃ មានសណ្តោង​រ៉ឺម៉ក​ដែលមានទម្ងន់​សរុបអតិបរមាលើសពី ០,៧៥តោន ​ត្រូវ​ចែកជា៣ប្រភេទ គឺ ប្រភទ ង(ខ) ប្រភេទ ង (គ) និងប្រភេទ ង (ឃ)៕

មតិយោបល់