• 2018-08-10 02:39:16
 • ព័ត៌មាន

មកដឹងតម្លៃរៀន IT នៅសកលវិទ្យាល័យល្បីៗលើលោក

 • 2018-08-10 02:39:16
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ហៅ​កាត់​ថា​ IT (Information Technology) ជា​ជំនាញ​​សិក្សា​ដែល​​កំពុង​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ពី​យុវជន​សម័យ​ថ្មី​នេះ ដោយ​សារ​​ជា​មុខ​ជំនាញ​មាន​ឥទ្ធិពល​ខ្លាំង​បំផុត ហើយ​មាន​បុគ្គល​មិន​តិច​រូប​នោះ​ទេ​បាន​ក្លាយ​ជា​មហាសេដ្ឋី​ដោយ​សារ​មាន​ចំណេះ​ផ្នែក​ IT នេះ។ ថ្ងៃ​នេះ​ មក​ដឹង​ពី​តម្លៃ​សិក្សា​មុខ​ជំនាញ​ព័ត៌មានវិទ្យា​ នៅ​តាម​សកល​វិទ្យាល័យ​ល្បីៗ​ក្នុង​លោក ​។

១០. University College London (ចក្រភព​អង់គ្លេស)

 • ​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ៖ ​តម្លៃ​​ប្រហែល​ ៣៤ ៦៧០ ដុល្លារ/ឆ្នាំ

 • ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត ៖ តម្លៃ​​ប្រហែល​ ៣៤ ៥៨០ ដុល្លារ​/ឆ្នាំ

៩. University of Chicago (សហរដ្ឋអាមេរិក)

 • ​​​​​​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ៖ ​តម្លៃ​​​ ៥៥ ៤២៥ ដុល្លារ/ឆ្នាំ

 • ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត ៖ តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី​ ៤៩ ៧០៧ ដុល្លារ ទៅ ៥៧ ៩៩៦ ដុល្លារ​/ឆ្នាំ

៨. Imperial College London (ចក្រភព​អង់គ្លេស)

 • ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ៖ ​តម្លៃ​​ប្រហែល​ ៣៨ ៧៧០ ដុល្លារ/ឆ្នាំ

 • ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត ៖ តម្លៃ​​ប្រហែល​ ៤០ ៧៨០ ដុល្លារ​/ឆ្នាំ

៧. Swiss Federal Institute of Technology (ស៊ុយអែត)

 • ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង អនុ​បណ្ឌិត ៖ តម្លៃ​ប្រហែល​ ១ ៣១៥ ដុល្លារ/ឆ្នាំ

៦. University of Cambridge (ចក្រភព​អង់គ្លេស)

 • ​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ៖ ​តម្លៃ​​ប្រហែល​ ៤១ ០៤០ ដុល្លារ/ឆ្នាំ

 • ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត ៖ តម្លៃ​​ប្រហែល​ ៤១ ៥៥០ ដុល្លារ​/ឆ្នាំ

៥. University of Oxford (ចក្រភព​អង់គ្លេស)

 • ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ៖ ​តម្លៃ​​ប្រហែល​ ៤២ ១០០ ដុល្លារ/ឆ្នាំ

 • ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត ៖ តម្លៃ​​ប្រហែល​ ៣០ ៧៦០ ដុល្លារ​/ឆ្នាំ

៤. California Institute of Technology (សហរដ្ឋអាមេរិក)

 • ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ៖ ​តម្លៃ​​​ ៥២ ៣៦២ ដុល្លារ/ឆ្នាំ

 • ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត ៖ តម្លៃ​​​ ៤៩ ៧៨៥ ដុល្លារ​/ឆ្នាំ

៣. Harvard University (សហរដ្ឋអាមេរិក)

 • ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ៖ ​តម្លៃ​​​ ៤៦ ៣៤០ ដុល្លារ/ឆ្នាំ

 • ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត ៖ តម្លៃ​​​ ៤៦ ៣៨៤ ដុល្លារ​/ឆ្នាំ​នៅ​ឆ្នាំ​ទី ១ និង​ទី ២ និង ១២ ០៦២ ដុល្លារ/ឆ្នាំ​នៅ​ឆ្នាំ​ទី ៣ និង ៤

២. Stanford University (សហរដ្ឋអាមេរិក)

 • ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ៖ ​តម្លៃ​​​ ៥០ ៧០៣ ដុល្លារ/ឆ្នាំ

 • ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត ៖ តម្លៃ​​​ ៥០ ៧០៣ ដុល្លារ​/ឆ្នាំ

១. Massachusetts Institute of Technology (សហរដ្ឋអាមេរិក)

 • ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ៖ ​តម្លៃ​​​ ៥១ ៥២០ ដុល្លារ/ឆ្នាំ

 • ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត ៖ តម្លៃ​​​ ៥១ ៥២០ ដុល្លារ​/ឆ្នាំ

ប្រភព៖ Top Universities ប្រែ​សម្រួល៖ សុខហេង

មតិយោបល់