• 2018-07-16 01:37:13
 • ប្រវត្តិបច្ចេកវិទ្យា

២០ ឆ្នាំ​​នេះ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​សេដ្ឋី​មាន​ជាង​គេ​ក្នុង​លោក ប្រែ​យ៉ាងណា​ខ្លះ?

 • 2018-07-16 01:37:13
 • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

លោក​ Jeff Bezos ​ដែល​ជា​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​លក់​ទំនិញ​ Amazon ផង​ និង​ជា​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​អវកាស​ Blue Origin ផង​ បច្ចុប្បន្ន​គឺ​ជា​មហាសេដ្ឋី​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​លោក​ ឈរ​នៅ​លំដាប់​ទី​មួយ។ ត​ទៅ​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​​មហាសេដ្ឋី​វ័យ​ ៥៤ ឆ្នាំ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ២០ ឆ្នាំ​កន្លង​មក​នេះ ៖

 • ឆ្នាំ ១៩៩៩ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ១០,១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​

 • ឆ្នាំ​ ២០០០ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៦,១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ​ឆ្នាំ​ ២០០១ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ២,០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០០២ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ១,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០០៣ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ២,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០០៤ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៥,១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០០៥ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៤,១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០០៦ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៤,៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០០៧ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៨,៧ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០០៨ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៨,២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០០៩ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៦,៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០១០ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ១២,៦ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០១១ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ១៨,១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០១២ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ២៣,២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០១៣ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ២៨,៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០១៤ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៣០,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០១៥ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៥០,៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០១៦ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៤៥,២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ឆ្នាំ​ ២០១៧ មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ៧២,៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

 • ​បច្ចុប្បន្ន​ (ឆ្នាំ ២០១៨) មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ១៤៣,១ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

ប្រភព៖ Wikipedia ប្រែ​សម្រួល៖ សុខហេង

មតិយោបល់